DE STICHTING.

MISSIE

Jongeren/kinderen en hun gezin te stimuleren hun kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden. En om ouderen aan te moedige sociale relaties aan te gaan of te versterken door een brug te slaan tussen deze twee leefwerelden.

VISIE

Stichting Orenda wil graag helpen de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Stichting Orenda zet zich daarom in voor het welzijn van ieder persoon ongeacht, afkomst, achtergrond en religie.

Ambitie

Een gevoel van saamhorigheid en wederzijds begrip te bevorderen. Sociaal isolement doorbreken van zowel ouderen als gezinnen. Stichting Orenda betrekt de jongeren en hun gezinnen erbij om actief mee te doen om deze zogeheten vicieuze cirkel te doorbreken door goede bezigheden en hulp aan te bieden.

WAT WIJ DOEN.

Bij de scholen, bij de supermarkt, op verjaardagen, het gaat tegenwoordig vaak over wat er allemaal om ons heen gebeurt.
Omdat wij niet alleen maar aan de kant willen blijven staan en zien hoe hoog de nood is hebben wij onze krachten gebundeld en zijn wij stichting Orenda gestart.
Ons plan is om in Rotterdam Charlois/Zuid te werken aan positieve ontwikkelingen in onze wijk. Als aanvulling op de al aangeboden activiteiten en maatregelen in de wijken wil stichting Orenda de jongeren zelf betrekken bij het actief meedoen om deze zogeheten vicieuze cirkel te doorbreken en goede bezigheden aan te bieden in de vorm van bijvoorbeeld: eigen talenten ontdekken, kickbokslessen, andere sporten, muziek, dans en andere creatieve bezigheden en zich tijdens gesprekken vrij te kunnen uiten.

 De focus komt ook te liggen op de ouderen in de wijk die gestimuleerd zullen worden actief deel te nemen aan activiteiten alleen of met kinderen met als doel om een brug te slaan tussen de leefwerelden om zo de leefbaarheid te verbeteren.
Stichting Orenda ziet de ouderen als personen waar je veel van kan leren, dit kan allemaal tijdens wandelingen, creatief bezig zijn en tijdens de ‘samen koken en samen eten projecten’
Hierdoor ontstaat bewustwording en kunnen de jongeren zo meer inzicht in hun eigen leven krijgen.

Scroll naar boven